Publication : Autres catégories

Federalisme, ciutadania i el Quebec

Federalisme, ciutadania i el Quebec

Alain-G. Gagnon, Raffaele Iacovino
Barcelone, Portic, Temes Contemporanis, 2007, (version Catalane)

La qüestió del multinacionalisme ha estat objecte de molts debats atès que es tracta d’un tema que cal solucionar per garantir la integritat dels sistemes polítics. A Federalisme, ciutadania i el Quebec, Alain-G. Gagnon i Raffaele Iacovino argumenten que el multinacionalisme ha estat i continua essent un tret característic fonamental de l’ordenament polític canadenc. A la vegada, constitueix un factor que hauria de guiar i d’estructurar els principis rectors i els processos polítics sobre els quals es construeixen les institucions del federalisme i de la ciutadania. Els autors analitzen els reptes futurs als quals hauran de fer front el Quebec i Canadà, incloent-hi la persistència dels diferents nacionalismes en competició, el sistema federal en una era global, l’impacte de la ciutadania postnacional sobre les nacions minoritàries, i la redefinició de les relacions entre ciutadania i federalisme. Basant-se en l’evolució històrica i la teoria crítica contemporània, estableixen una imatge alternativa de la contribució quebequesa a la qüestió, presentant el Canadà com una federació multinacional oberta i compromesa amb diferents concepcions de la ciutadania.

Voir en ligne : Site de l’éditeur

Documents joints